Úvod

 

KREATIVNÍ MEMORIZÉR

Kreativní memorizér je program, jenž umožňuje začínajícím                i pokročilým uživatelům efektivních paměťových technik zvyšovat objem zapamatovaných dat. Hlavním nástrojem při dosahování fenomenálních výsledků je trénování a zvyšování tvořivosti… Trénink paměti je ve skutečnosti tréninkem tvořivosti.

VYZKOUŠEJTE SI BĚHEM PĚTI DNŮ PROGRAM ZDARMA

CENY A PROGRAMY

Standardní program:

Doba užívání programu – 1 rok od registrace

Cena 1 800 Kč (necelých 5 Kč na den).

V tomto standardním programu pracujete sami, bez mé podpory, monitorování výsledků či konzultací.

Nadstandardní program:

Doba užívání programu – 1 rok

Cena závisí na stupni podpory, kterou ode mne žádáte.

  1. monitorování vašich výsledků
  2. online konzultace
  3. společné nacvičování a prohlubování paměťových dovedností
  4. společný trénink a aplikace tvořivosti v konkrétních pracovních i osobních oblastech vašeho života

V případě, že chcete prozkoumat ceny a možnosti nadstandardního programu, neváhejte a kontaktujte mě na kalman.horvat@kreativnivedomi.cz nebo na tel. 774 642 681

JAK AKTIVOVAT PROGRAM

Poté, co se zaregistrujete jako uživatel programu, dostanete email s následujícími informacemi:

  1. shrnutí podmínek naší spolupráce podle vámi zvoleného programu
  2. číslo účtu, na který je třeba poslat poplatek za roční užívání programu
  3. cenu za roční užívání programu (v závislosti na volbě programu)
  4. datum, do kterého je třeba částku uhradit (10 dní od registrace)

Podporované webové prohlížeče

Microsoft Internet Explorer 7 a 8, Firefox 3.5.x nebo vyšší, Opera 10, Google Chrome 1.x

 
 

© 2010-2011 Kalman Horvát, všechna práva vyhrazena. Zhotovil FormaX Design, s. r.o.